Volledige beschrijving

Dit boek is opgedeeld in vier delen die in totaal negen hoofdstukken en een appendix bevatten.

Deel I: De Verborgen Schat bestaat uit twee hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Egyptische Mystiek en Geïslamiseerd Soefisme zal betrekking hebben op de verschillen tussen de dogmatische en mystieke routes en hoe het Oude Egypte de bron is van het Soefisme en de alchemie.

Hoofdstuk 2: De Schat Binnenin zal de beperkingen van het orgaan van waarneming van de mens beschrijven en hoe realiteiten te vinden met dergelijke beperkingen.

Deel II: Transformatie van Stof tot Goud bestaat uit drie hoofdstukken – 3 tot en met 5:

Hoofdstuk 3: De Weg van de Alchemist zal de bron van de alchemie als zijnde het Oude Egypte beschrijven; en de progressie langs de weg van de alchemist; en de rol van een gids in dit proces.

Hoofdstuk 4: Het zuiveringsproces zal betrekking hebben op zowel de buitenste als de binnenste zuiveringen door het proces van het leven in de wereld.

Hoofdstuk 5: De Weg naar Revelaties zal de methoden waarmee een mystieke aspirant kennis kan vinden door middel van revelaties, beschrijven.

Deel III: De Publieke Visitatiefestivals bestaat uit drie hoofdstukken – hoofdstuk 6 tot en met 8:

Hoofdstuk 6: De Cyclische Vernieuwingsfestivals zal vertellen over het belang van het houden en deelnemen aan de jaarlijkse festivals.

Hoofdstuk 7: De Egyptische, Spirituele Festivals (Mouleds) zal de belangrijkste elementen van een typisch festival beschrijven.

Hoofdstuk 8: Egyptische Thema van de traditionele Sinterklaasfestiviteiten zal u een vergelijking geven tussen de algemeen gekende Sinterklaas- en kersttradities en een typisch, Oud Egyptisch festival van een folkloreheilige.

Deel IV: Kom een en ieder bestaat uit één hoofdstuk – 9.

Hoofdstuk 9: Broederschapsformaties zal de algemene structuur en praktijken om een mystieke gemeenschap te vormen/er deel van uit te maken, beschrijven.

De inhoud van de bijlage is vanzelfsprekend uit de titel, deze is:

Appendix A: Diverse Soefitermen en Hun Oude Egyptische Afkomst